Rejestracja
na sympozja »


Zamówienie
prenumeraty »

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

Rodzaj prenumeraty: Drukowana - czasopisma w formie papierowej.
Elektroniczna - Czasopismo jest przygotowane do pobrania na naszej stornie - mailem klient otrzymuje link do strony. Link jest ważny przez 14 dni, od daty otrzymania i można z niego korzystać 10 razy.


NUMERY:

Prenumerata Elektroniczna Kierunek WOD-KAN 1/2020
Prenumerata Elektroniczna Kierunek WOD-KAN 2/2020
Prenumerata Elektroniczna Kierunek WOD-KAN 3/2020
Prenumerata Elektroniczna Kierunek WOD-KAN 4/2020
Prenumerata Kierunek WOD-KAN 1/2020
Prenumerata Kierunek WOD-KAN 2/2020
Prenumerata Kierunek WOD-KAN 3/2020
Prenumerata Kierunek WOD-KAN 4/2020

Prenumerata roczna

liczba prenumerat
DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):
Nazwa firmy
Numer NIP
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Miejscowość

Imię i nazwisko zamawiającego:
Stanowisko
Telefon
Email
CZASOPISMO PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES (wypełnić, jeśli jest inny niż adres PŁATNIKA):

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu nadawcy.

UWAGA!

  • Rozliczenie za całoroczną prenumeratę (płatność z góry), na podstawie proformy.
  • Cena 1 egzemplarza wynosi 23,15 zł + 8% VAT (25 zł brutto) wraz z kosztami przesyłki.
  • Cena 1 egzemplarza gazety w wersji elektronicznej wynosi 13,01 zł + 23% VAT (16 zł brutto).
  • Wydawca dopuszcza łączenie w trakcie roku kalendarzowego numerów czasopisma w jeden numer o zwiększonej tematycznie zawartości i treści.
  • Cena numeru łączonego prenumeraty drukowanej wynosi 32,41 zł + 8% VAT (35 zł brutto) wraz z kosztami przesyłki.
  • Cena numeru łączonego prenumeraty elektronicznej wynosi 16,26 zł + 23% VAT (20 zł brutto).
  • Prenumerata jest automatycznie przedłużana na lata następne.
  • Pisemna rezygnacja – do 15 grudnia każdego roku.